بیست و هفتمین فستیوال تئاتر ایرانی- کلن

بروشور فستیوال


نگاهی به فستیوال

افتتاحیه

No items were found matching your selection.

گنج سیلوستر


بازهم می خواهم بگویم

No items were found matching your selection.

ماهی ها بغلم کنید


وقتی سالومه گریست


نگار و کوراوغلو

No items were found matching your selection.

موسیقی افغانی

No items were found matching your selection.

پرسشنامه


بازی در بازی


«نمایشنامه خوانی «رضا بیک ایمانوردی

No items were found matching your selection.

عکس های مختلف

No items were found matching your selection.

گزارش ها

ایندیپندنت فارسی – ویدیو 1

ایندیپندنت فارسی – ویدیو 2

ایران اینترنشنال – ویدیو

‘فستیوال در ‘آشفتگی زمانه’ – BBC Persian