بیست و هشتمین فستیوال تئاتر ایرانی – 2022

فستیوال همراه با جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران به پیش می رود. حمایت خود را از این حرکت فرهنگی دریغ نکنید، که فرهنگ و هنر دو ستون اساسی هر جامعه ی آزادیخواه و اازاد اندیش است

به امید دیدار شما تماگران عزیز در فستیوال بیست و هشتم

برای دیدن بروشور فستیوال اینجا و برای دیدن برنامه ها اینجا را کلیک کنید

تمامی برنامه های فستیوال در چارچوب پروتُکل های بهداشتی رسمی روز اجرا خواهند گردید

فستیوال همراه با جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران پیش می رود. در این حرکت فرهنگی همراه ما باشید که فرهنگ یو هنر دو ستون اساسی هر جامعه ی آزادی خواه و آزاد اندیش است.

های

تمامی برنامه های فستیوال در چارچوب پروتُکل های بهداشتی رسمی روز اجرا خواهند گردید