تئاتر  مجموعه ای است از تمامی هنر ها،  و برای اعتلای هنر تئاتر ناچار باید به هنر های دیگر نزدیک می شدیم  و از آن ها بهره  می گرفتیم. لذا «انجمن تئاتر ایران و آلمان» با ارائه ی برنامه های جنبی، هم توانست  هنرمندا ن دیگر بخش های هنری را به خود جلب کند وهم با برگزاری نمایشگاه نقاشی، نمایش فیلم، کنسرت های هنری، برنامه  رقص، شب شعر،  قصه خوانی، دعوت از محققین در زمینه های تاریخی ، ادبی، سیاسی و اجتماعی،  و نیز  برگزاری بزرگداشت برای هنرمندان شناخته شده، خود را به طیف وسیع تری از تماشاگران بشناساند.