حسن کچل به روایتی دیگر – 1995


نمایش کمدی موزیکال  حسن کچل به روایتی دیگر-۱۹۹۵   

حسن کچل نه فقط بخاطر ظاهر نادراش بلکه، به علت زیرکی خاص خود در میان شخصیت های قصه های ایرانی دارای رتبه ی خاصی است. در اینجا، نویسنده برای این کاراکتر یک پس زمینه ی سیاسی- اجتماعی ابتکار زده:  حسن کچل با دسیسه و نیزنگ سرانجام به قدرت می رسد و اکنون فرمان او چنین است: «همه ی مردم کشور باید کچل شوند!» همه باید مثل ا گردند!! فرم موزیکال در اجرا، فضائی بسیار مفرح برای تماشاگران می آفرید و همین، تیزی و تلخی انتقاد ها را گزنده تر می نمود.

«حسن کچل» یک داستان عامیانه است، که عطا گیلانی در نوشته ی خود، آن را به دلنشین ترین شکل ممکن با مسائل سیاسی روز پیوند زده و مجید فلاح زاده آن را به شاد ترین و زیباترین شکل ممکن کارگردانی نموده است.  در نمایش ما، حسن کچل که بخاطر ظاهرش نمها و تک افتاده و مورد تمسخر اهالی ده است ناگهان از طریق چل گیس قدرت به دستش می افتد و بلافاصله فرمان می دهد که تمام اهالی ده قصه اباد باید کچل شوند! تو خود حدیث مقصل بخوان از این مُجمل…


نگاهی به تولید