حسن کچل به روایتی دیگر – 1995

حسن کچل نه فقط بخاطر ظاهر نادراش بلکه، به علت زیرکی خاص خود در میان شخصیت های قصه های ایرانی دارای رتبه ی خاصی است. در اینجا، نویسنده برای این …

کمدی ایرانی – 1994

نویسنده  محمد علی افراشته کارگردان مجید فلاح زاده محمد علی افراشته»، شاعر و نمایشنامه نویس مبارز ایرانی، «کمدی اخوی زاده» را که، ما در اجرای خود آن را  «کمدی ایرانی» …

سلام و خداحافظ – 1993

نویسنده آتول فوگارد کارگردان مجید فلاح زاده آتول فوگارد نمایشنامه نویس سفید پوست آفریقای جنوبی، از برجسته ترین تئاتری های امروز دنیاست. او براین باور است که، شرایط طبقاتی می …

رستم و سهراب -1992

نویسنده و کارگردان: مجید فلاح زاده در سال ۱۳۴۸ یا ۴۹ بود که در روزنامه های تهران خواندم پدری فرزند فلج اش را میکشد! در جریان محاکمه، وقتی دادستان از …