27- بیست و هفتمین فستیوال تئاتر ایرانی-2021- کلن

بروشور فستیوال


نگاهی به فستیوال

افتتاحیه


گنج سیلوستر


بازهم می خواهم بگویم


ماهی ها بغلم کنید


وقتی سالومه گریست


نگار و کوراوغلو


موسیقی افغانی


پرسشنامه


بازی در بازی


«نمایشنامه خوانی «رضا بیک ایمانوردی


عکس های مختلف

گزارش ها

ایندیپندنت فارسی – ویدیو 1

ایندیپندنت فارسی – ویدیو 2

ایران اینترنشنال – ویدیو

‘فستیوال در ‘آشفتگی زمانه’ – BBC Persian