بیست و هفتمین فستیوال تئاتر ایرانی- کلن

بروشور فستیوال


نگاهی به فستیوال

افتتاحیه

No items were found matching your selection.

گنج سیلوستر

No items were found matching your selection.

بازهم می خواهم بگویم

No items were found matching your selection.

ماهی ها بغلم کنید

No items were found matching your selection.

وقتی سالومه گریست

No items were found matching your selection.

نگار و کوراوغلو

No items were found matching your selection.

موسیقی افغانی

No items were found matching your selection.

پرسشنامه

No items were found matching your selection.

بازی در بازی

No items were found matching your selection.

«نمایشنامه خوانی «رضا بیک ایمانوردی

No items were found matching your selection.

عکس های مختلف

No items were found matching your selection.

گزارش ها

ایندیپندنت فارسی – ویدیو 1

ایندیپندنت فارسی – ویدیو 2

ایران اینترنشنال – ویدیو

‘فستیوال در ‘آشفتگی زمانه’ – BBC Persian